Kurs for bedrifter

Klart fokus på trivsel reduserer sykefraværet og gir økt produktivitet i bedriften. Vi i Vitaelux vil gjennom våre kurs og eventer legge forholdene til rette for oppdagelser rundt hvilke muligheter som ligger i både høyt tempo og endring. Ved hjelp av veiledning/coaching vil den enkelte kursdeltager finne frem til egne styrker, til glede for seg selv og bedriften.

Vi skreddersyr kurs og turer for bedrifter som ønsker å ta et steg ut av hverdagen og kjenne glede og trivsel.

TIME OUT – KICK OFF – LEDERSAMLINGER – KURS

Forslag til temaer:
Kommunikasjon og egenutvikling
De-stress management
Endringskompetanse
Bedre hverdag og helsefremmende arbeid
Liv og Lyst