IE Mot sol.jpg

“På denne tiden føler du kanskje at det ikke ligger i din livsplan å åpne opp og gå nye veier – men det inngår i vår livsplan å la deg får vite at muligheten finnes.

Er det menneskene som styrer utviklingen – eller er det utviklingen som styrer menneskene?
Flere og flere av oss tenker på hva som styrer livene våre. Vitaelux tror at bevisste tanker og handlinger vil være med på å føre utviklingen i en fredelig og mer harmonisk retning

Verktøy for fokus og balanse, helsefremmende  arbeid

IE tre (2).jpg

Mindfulness

- finne ro og balanse, oppnå her og nå bevisthet

Meditasjon

- til å oppleve fred i deg selv, inspirasjon, påfyll og glede

QuigongSP1.jpeg

Crosslines

- lett fysisk og mental trening. En god start til mer ro og indre styrke.
- Mindfull power

3.jpg

“Fokus track”

-Ta deg fem minutter – pust, det er alt som skal til for å sentrere deg. Få oppmerksomheten her og nå, der du er og i det du foretar deg. Ta styring og vend oppmerksomheten innover, pust og senk skuldrene.

Denne oppmerksomhetstreningen inngår i en serie - «Fokus track» - øvelse i fokus og balanse for helsefremmende arbeid – fra 5 til 20 minutter som passer i ulike sammenhenger. Ved å delta på kurs, foredrag og samlinger vil du få tilgang til disse.

Ta gjerne kontakt med oss for mer informasjon til deg eller til ditt arbeid.

2.jpg

Kurs og foredrag holdes også på forespørsel

Les mer om hvilke metoder vi bruker i kurssammenheng her

Vi har en stor visjon – INDRE FRED OG STILLE STYRKE. Du kan lese mer om vår visjon her

Vi holder gjerne kurs for bedrifter – les mer her

1.jpg

Vi tror at alle kan bidra til fred hver dag i tanke, ord og handling. Ved å ha fokus på fred kan vi bidra til fred. Når vi gjør litt hver dag endres våre tanker og vi påvirker hverandre til tro på fred også i det store verdensbildet.

Denne fredsmeditasjonen gir dyp avspenning, fokus og hjelper deg til å finne fred i deg selv og fred med de rundt deg. (40 min)

temakort fokus nyhet.jpg

TEMAKORT/WHAT`S UP
- FOR DET SOM ER FOR DEG AKKURAT NÅ

«Kortene kan virke som inspirasjon og et fokus når du ønsker å finne forståelse, glede og ro. De kan også brukes til å forstå situasjoner som oppstår i dagen din eller på det helt personlige plan. Trekk et kort når du ønsker, gjerne om morgenen, ettermiddagen eller kvelden - alt etter hva som passer deg best. Kortene kan også brukes sammen med andre som også søker å finne svar for seg selv, for egen situasjon eller for fellesskapet»

Geir+019.jpg

Fra FREDSVANDRINGEN I Alicante Sommeren 2019