VISJON

Vi i Vitaelux vil gjennom kurs, opplæring, veiledning og studiegrupper, spre informasjon innenfor balansering av mental og fysisk helse, slik at ethvert menneske kan foreta egne livsstilsvalg og oppnå indre fred, stille styrke og balanse.

Fred kommer innenfra.

Vi legger forholdene til rette for at du skal gjøre dine egne oppdagelser om deg selv og hvordan du lever ditt liv.

Et hvert menneske blir preget av den kultur som er levende der det fødes. Likeledes blir det preget av de forhold som råder i hjemmet og av de mønstre og arvestoffer de har med seg fra sine forfedre.

”Intet annet menneske enn deg, kan noen gang bestemme hva du skal tro på. Et hvert menneske er født med sin egen frie vilje”

Den som ønsker det, kan finne fred i seg selv. Derfra også skape fred med sine medmennesker ved å fremelske det gode og dele håpet om fred.

Ulike religioner gir oss tro når vi trenger styrke, håp når vi er fortvilet, men en religion kan ikke anses å være bedre enn noen annen da alle har samme kilde. Bare menneskers tolkninger har latt religionen bli noe å krige for, og slik skaper vi mennesker selv u-fred.

Mange mennesker har uro i seg og blir etter hvert syke. For mange er det vanskelig å se hva som må til for å endre situasjonen de er oppe i, om årsaken er fysisk eller psykisk spiller liten rolle. All sykdom har sitt opphav i en eller annen form for ubalanse.

”Det som lever i deg og som du vet om, kan du gjøre noe med. Det som lever i deg som du ikke vet om, gjør noe med deg”

Helsefremmende arbeid, kommunikasjon, kreativitet og glede.

“På denne tiden føler du kanskje at det ikke ligger i din livsplan å åpne opp og gå nye veier – men det inngår i vår livsplan å la deg får vite at muligheten finnes.”

Er det menneskene som styrer utviklingen – eller er det utviklingen som styrer menneskene?
Flere og flere av oss tenker på hva som styrer livene våre. Vitaelux tror at bevisste tanker og handlinger vil være med på å føre utviklingen i en fredelig og mer harmonisk retning.