Den 21. september er FN-dagen «internasjonal fredsdag». Dagen ble innstiftet av FNs generalforsamling i 1981.

FNs egne vedtekter, FN-pakten, Kapittel 1, Artikkel 2, punkt 4:

«Alle medlemmer skal i sine internasjonale forhold avholde seg fra trusler om eller bruk av væpnet makt mot noen stats territoriale integritet eller politiske uavhengighet eller på noen annen måte som er i strid med de Forente Nasjoners formål.

fredsdagen 21 september 2019 one world.jpg