Metoder

Alle grupper og individ som kommer til oss er unike. Utfordringene som skal overvinnes og visjoner og mål varierer. Den brede erfaringen og faglige kompetansen innen rådgiving, helse, omsorg, underholdning, personlig utvikling og veiledning, - samt den lidenskapen vårt team har for dette arbeidet, gjør oss i stand til å møte disse ulikhetene på en god måte. Vi kan skreddersy et kurs eller en event kun for dere og bygge et fundament hvor alt ligger til rette for oppdagelser.

Kursene i regi av Vitaelux bygger på følgende teorier og metoder:

Konfluent pedagogikk
– legge forholdene til rette for at deltakerne skal kunne gjøre egne oppdagelser

Gestaltterapi
– bygger på menneskers iboende trang til å organisere sin persepsjon i meningsfylte helheter.

Alternativ medisin
– med utgangspunkt i at vi er et hele mennesker.

Psykosyntesen
– lære å sette i system det vi har i oss og bruke det rett. ”Vi har det vi trenger i oss, også vår åndelighet”

”5-elementsprinsippet”
– grunnleggende teori om balanse mellom jord, metall, vann, tre og ild.

Kursene er basert på følgende METODER:

Meditasjon – et middel til å få fokus på det som er, - for å være i det opprinnelige.

Øvelser i oppmersomhetstrening – med fokus på HER og NÅ.

Energibalansering – oppmerksomhet er et mål. Når vi forstår noe, hjelper det å være enda tydeligere og ta ansvar for egne grenser. Hva vil du dele og hva vil du ha for deg selv? ”Vi lærer i vår sjel – universets lover”

Veiledning – Samtalekunsten læres ved å praktisere den. Å skape kontakt ved oppmerksomhet og ekte nærvær.

Kjærlighet - ”Kjærlighetens prosess er å se og høre en annen, å fortelle den andre hva du ser og hører”