Vitaelux sin visjon

 Vi i Vitaelux vil gjennom kurs, opplæring, veiledning og studiegrupper, spre informasjon innenfor balansering av mental og fysisk helse slik at ethvert menneske kan foreta egne livsstilsvalg og oppnå indre fred og balanse.

Fred kommer innenfra.
Å se seg selv slik andre ser deg, er en utfordring. Vi legger forholdene til rette for at du skal gjøre dine egne oppdagelser om deg selv og hvordan du lever ditt liv.

Et hvert menneske blir preget av den kultur som er levende der det fødes. Likeledes blir det preget av de forhold som råder i hjemmet og av de mønstre og arvestoffer de har med seg fra sine forfedre.

”Intet annet menneske enn deg, kan noen gang bestemme hva du skal tro på. Et hvert menneske er født med sin egen frie vilje”

Den som ønsker det, kan finne fred i seg selv. Derfra også skape fred med sine medmennesker ved å fremelske det gode.

Ulike religioner gir oss tro når vi trenger styrke, håp når vi er fortvilet. Men en religion kan ikke anses å være bedre enn noen annen da alle har samme kilde. Bare menneskers tolkninger har latt religionen bli noe å krige for. Slik skaper vi selv u-fred.

De mørke kreftene kan ikke være tydelige om ikke de lyse kreftene finnes. Vi mennesker består av to poler med et system som forbinder og balanserer oss. (Polaritetsteorien)

Mange mennesker har uro i seg og lir etter hvert syke. For mange er det vanskelig å se hva som må til for å endre situasjonen de er oppe i. Om årsaken er fysisk eller psykisk spiller liten rolle. All sykdom har sitt opphav i en eller annen form for ubalanse.

”Det som lever i deg og som du vet om, kan du gjøre noe med. Det som lever i deg som du ikke vet om, gjør noe med deg”